บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอสินค้าอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น โครงผาล ใบผาล และอุปกรณ์การเษตรอีกมากมายที่ผ่านการผลิตโดยหลักวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อเป็นผู้นำด้านคุณภาพและอุปกรณ์การเกษตรที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค เป็นหนึ่งผู้ผลิตที่ใส่ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องกลและวัสดุศาสตร์ร่วมกันวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มีคุณภาพยอดเยี่ยม

เราใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และควบคุณคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าคุณภาพสูงสุดได้ถูกส่งถึงมือเกษตรกรในประเทศไทย

นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว พนักงานของ เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค ทุกคนทำงานเป็นทีม อย่างมีระบบ โดยฝึกฝนและพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง