ติดต่อ เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด

ศูนย์รับแจ้งข้อร้องเรียนแลเบาะแสทางทุจริต สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. โทรศัพท์ หมายเลข 089-779-4435 , 089-779-3350 , 089-779-3564
  2. E-mail: cg@kw-metalwork.com

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกา สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. Email : auditcommittee@kw-metalwork.com