KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

ผ่านมาเป็นครั้งที่ 6 สำหรับการพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยครั้งทางบริษัทได้จัดการเยี่ยมชมในวันที่ 29 กันยายน 2561 นำทีมโดยคุณอุกฤษณ์ วนโกสุม (รองกรรมการผู้จัดการ) ได้เข้ามานำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าของบริษัทอย่างเจาะลึก เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพของสินค้าคุณภาพสูง ที่มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

โดยโครงการพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับทีมงานบริษัทแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าจำพวกอุปกรณ์การเกษตรอย่างถูกต้อง โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานมาทดสอบสินค้าให้ผู้เข้าชมเห็นจากประสบการณ์จริง

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามาเยี่ยมชมโรงงานของเราที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งนี้ และเราหวังว่าในอนาคต ทางบริษัทจะได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้าอีกครั้ง

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโรงงาน

ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองของบริษัทฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมทางด้านการผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพ

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโรงงาน

Read more

เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค ฉลอง 1 ล้านใบไม่แตก

เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ของประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองภายใต้คอนเซปต์ “1 ล้านใบ ไม่แตก” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของบริษัทที่มีต่อการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรของไทย โดยจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นที่ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ลูกค้าคนสำคัญ และสื่อมวลชน มาร่วมงานอย่างคับคั่ง Read more