Entries by admin

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองของบริษัทฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมทางด้านการผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพ

โครงการเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์

บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพของชายหาดนภาธาราภิรมย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 06:30 – 13:30 น. ณ หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี