เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดย นายเอกพันธ์ วนโกสุม ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ตัวโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยอง และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ ทางการเกษตร โดยมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ ทางการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ Screw Press ขนาด 400T และ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ Linear CNC เครื่องรีดใบเกลียว และเครื่องเชื่อมโดยหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิเช่นด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบ และการลดต้นทุนการผลิต ให้ดีที่สุดด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล บริษัทจึงได้ดำเนินการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ( ISO 9001:2008 )

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรามุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรชั้นนำของไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission) 

  1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างเกินความคาดหมาย
  2. ดูแลและควบคุมการผลิตให้สามารถส่งได้ครบถ้วนตรงเวลา
  3. ควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอ
  4. พัฒนา ใส่ใจ ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน เพื่อลดต้นทุน
  5. สู้งาน ไม่เกียจคร้าน สามัคคี
  6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม