KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

ผ่านมาเป็นครั้งที่ 6 สำหรับการพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยครั้งทางบริษัทได้จัดการเยี่ยมชมในวันที่ 29 กันยายน 2561 นำทีมโดยคุณอุกฤษณ์ วนโกสุม (รองกรรมการผู้จัดการ) ได้เข้ามานำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าของบริษัทอย่างเจาะลึก เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพของสินค้าคุณภาพสูง ที่มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

โดยโครงการพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับทีมงานบริษัทแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าจำพวกอุปกรณ์การเกษตรอย่างถูกต้อง โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานมาทดสอบสินค้าให้ผู้เข้าชมเห็นจากประสบการณ์จริง

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามาเยี่ยมชมโรงงานของเราที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งนี้ และเราหวังว่าในอนาคต ทางบริษัทจะได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้าอีกครั้ง

KWM พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 6