ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโรงงาน

ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองของบริษัทฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรที่มีความพร้อมทางด้านการผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพ

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมโรงงาน

Read more