โครงการเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์

บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพของชายหาดนภาธาราภิรมย์ ด้วยการจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดนภาธาราภิรมย์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 06:30 – 13:30 น. ณ หาดนภาธาราภิรมย์ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี

พนักงานบริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ | © K.W. Metal Work Co., Ltd.